Przewóz osób Malbork

Regulamin

 
 
FIRMA PIETA EXpress  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności takie jak:
 
Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie ;
Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
Zastosowanie się do żądań policji;
Śmierć lub wypadek na drodze;
Akty wandalizmu;
Zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
Inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
Zabronione jest picie alkoholu w naszych busach .
Zabrania się palenia tytoniu w busach .
Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie busa, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 
Zamów przewóz
* format YYYY/MM/DD GG:MMM
 
Jak to działa?